Keď sa povie máj...
Autor: Lucia Mikušová | 22.5.2024

.. nie je len lásky čas. Ženy, zažívajúce násilie, to vedia a vnímajú mesiace, dni, hodiny, dokonca sekundy celkom inak. Domáce násilie má rôzne podoby, aj keď najčastejšie sa hovorí o partnerskom násilí. Obeťami násilia môžu byť aj iní členovia domácnosti. Napríklad rodičom ubližujú deti, vnúčatá, nakoľko seniori sú veľmi ľahkou obeťou. Hanbia sa to povedať nahlas a svoju rodinu chránia. V našej práci sme zaznamenali aj tyranov – osoby, ktoré sa o niekoho starajú. Samozrejme je ich viac, len o nich nevieme. Táto téma je príliš vážna na to, aby sme o nej mlčali. Vieme, že ľudia, na ktorých je páchané násilie, či už psychické alebo fyzické,...


Príspevky mesta Partizánske
Autor: Lucia Mikušová | 26.2.2024

Dnes vám priblížime príspevky, ktoré Vám môže poskytnúť Mestský úrad  Partizánske: V prípade vzniknutých nepriaznivých životných situácií môže pomôcť ľuďom nasledujúcimi príspevkami: poskytnutia finančného príspevku alebo mimoriadnej dávky, finančný príspevok na stravovanie dôchodcov Finančná alebo vecná /materiálna/ pomoc môže byť poskytnutá v nasledovných prípadoch: živelná pohroma, havária alebo iná udalosť mimoriadne liečebné náklady ohrozenie života alebo zdravia obyvateľov, najmä maloletých detí iné nepredvídateľné udalosti Pre i...


Keď potrebujete pomoc..
Autor: Lucia Mikušová | 25.1.2024

Každý z nás sa možno raz ocitne v situácií, keď potrebuje pomôcť so starostlivosťou nielen pre seba, ale aj pre členov rodiny alebo svojich blízkych, priateľov, susedov, či známych. Preto ponúkame zoznam a informácie o niekoľkých  sociálnych službách v našom meste, ktoré nám môžu uľahčiť nejednu nepriaznivú situáciu v živote. Mesto Partizánske ponúka svojim občanom pomoc vo forme poskytnutia finančného príspevku alebo mimoriadnej dávky a zabezpečenie alebo sprostredkovanie nasledujúcich sociálnych služieb: Opatrovateľská služba – terénna pomoc ľuďom priamo v domácnosti Sociálne služby pri osobnej starostlivosti o dieťa - rodičovi dieťať...


Nie mlčať, ale hovoriť, je zlato.
Autor: Lucia Mikušová | 30.10.2023

„Každý človek môže konať proti násiliu na ženách a dievčatách a je len na ňom v akej forme a v akom rozsahu.“ Prečo je potrebné upozorňovať na situáciu žien a dievčat zažívajúcich násilie v našej krajine? Štvrtina žien a dievčat na Slovensku po svojich pätnástich narodeninách zažije násilie v rodine. Každá piata žena na Slovensku zažila násilie od svojho súčasného alebo bývalého partnera. Len 15 % žien sa s prežívaným násilím obrátilo na políciu a iba 13 % vyhľadalo psychologické služby. Od roku 2017 do roku 2021 bolo na Slovensku 47 žien zabitých alebo zavraždených ich manželom alebo druhom....


Zvýšenie rodičovského príspevku
Autor: Lucia Mikušová | 8.8.2023

Prehľad o štátnych dávkach od júla 2023 Rodičovský príspevok sa zvýši  od 1.7.2023 nasledovne: Aj keď sa suma rodičovského príspevku zvykne upravovať až od 1. januára nasledujúceho roka, v roku 2023 sa rozhodlo o mimoriadnej valorizácii rodičovského príspevku už od 1. júla 2023. V roku 2024 sa už rodičovský príspevok nemá zvyšovať. Rodičovský príspevok bude od augusta 2023 zvyšovať: pre rodičov: ktorí poberali materské na 473,30 eur, ktorí nepoberali materské 345,20 eur, ktorí majú dvojičky na 431,50 eur (ak nepoberala materské) alebo 591,60 eu...


Odkaz nielen na mesiac júl
Autor: Lucia Mikušová | 19.7.2023

Ženy, matky, dievčatá.. Už len myšlienka na opustenie násilníckeho „priestoru“ je odvážna. Je to prvý krok k tomu, aby ste nalomili strach, nepodľahli mlčaniu a vyhľadali pomoc. Ste jedinečné a silné bytosti, preto sa majte rady.  Opakujte si, že násilie páchané na ženách je vedomé a kontrolované správanie, preto zodpovednosť zaňho nesie vždy ten, kto ho pácha a pre akékoľvek násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie.  Podporu a pomoc nájdete aj v našom poradenskom centre Ženy pomáhajú ženám. ...


Prevencia násilia v Komunitnom centre Partizánske
Autor: Lucia Mikušová | 29.6.2023

Rozlišovať zdravé a nezdravé vzťahy v rodine a uvedomiť si hranicu medzi nimi je veľakrát problematické, preto je dôležité rozprávať sa a diskutovať primárne s deťmi, ktoré najcitlivejšie vnímajú situácie v rodine. Rodičia sú pre deti vzorom, deti rodičovské vzorce správania preberajú a aplikujú ho aj v dospelom živote. Kvalita rodinného prostredia vplýva na psychické a fyzické zdravie, priateľské vzťahy, ale aj výrazne ovplyvňuje ich budúcnosť a toleranciu k ľuďom. V mesiaci máj – jún 2023 sme priblížili túto tému aj deťom, navštevujúcim komunitné centrum. Najskôr sme s deťmi diskutovali o zdravej rodine. Následne sme s pomocou kariet pracovali s r&oci...


A čo na to deti ? Ako ovplyvnuje násilné prostredie maloleté deti....
Autor: Patricia Palkovičová | 27.9.2022

Rodinu v našej spoločnosti považujeme za malú sociálnu skupinu, ktorá v sebe nesie reprodukčnú, výchovnú, ekonomickú a emocionálnu funkciu. Čo raz častejšie sa stretávame s rodinami, v ktorých tieto základne funkcie zlyhávajú. Rodinné prostredie v ktorom vyrastáme nás zásadne ovplyvňuje a následne určuje naše vzorce správania. Domáce násilie sa v rodinách vyskytuje čoraz častejšie, čo má následne aj negatívny vplyv na fungovanie celej domácnosti, ako aj na maloleté deti. Deti môžu byť vystavené násiliu buď priamo (primárne obete) alebo nepriamo ako svedkovia násilia v rodine (sekundárne obete). Vyskytujúce sa násilie v dom&aacu...


Psychologické poradenstvo
Autor: Lucia Mikušová | 25.4.2022

Pre naše klientky ponúkame bezplatné psychologické poradenstvo. Individuálne poradenstvo prebieha zvyčajne raz do týždňa po dobu 45 minút a riadi sa pravidlami etického kódexu psychológa. To znamená aj to, že Vám zaručíme diskrétnosť a zachovanie dôvernosti – výnimkou je prípad trestného činu. Trestný čin je každá osoba povinná zo zákona nahlásiť. Rešpektujeme samozrejme želania klientky a dohodnutú bezpečnostnú stratégiu. Sedení býva obvykle 10, avšak reálny počet stretnutí je individuálne vyhodnocovaný podľa potrieb klientky.    Chcem vedieť ako to funguje   Rezervovanie termínu Telefonicky alebo emailom nás kon...


Pandemická situácia, ktorá mala vplyv na nárast domáceho násilia...
Autor: Patricia Palkovičová | 20.10.2021

Z údajov, ktoré boli zozbierané pred vypuknutím pandémie v súvislosti s COVID - 19 vyplýva, že každá tretia žena v Európe zažila fyzické alebo sexuálne násilie. Podľa dostupných informácií sa v priebehu aktuálnej situácie spôsobenej pandémiou, zvýšil počet obetí domáceho násilia, avšak je potrebné podotknúť, že COVID – 19 nie je prvotnou príčinou násilia. Môžeme povedať, že vytvára ,,vhodné" podmienky pre mužov, ktorí majú sklony k násilnému správaniu, alebo sa správajú násilne. Následne tak môžu pandémiu využívať na stupňovanie násilia a kontrolu nad svojimi partnerkami. Najčastejšie for...


Pomôcť si môžeš aj sama..
Autor: Petra Kopalova Polonska | 5.6.2020

Ak vy sama zažívate násilie… Pamätajte na to, že to nie je vaša vina. Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu. Máte právo na život bez násilia, v bezpečí a pokoji. Neospravedlňujte svojho násilníckeho partnera. Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie. Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vaše rozhodnutie zmeniť svoj život. Ak potrebujete informácie, volajte 0800 212 212! Ak ste v ohrození volajte 158 alebo 112! Ak potrebujete poradiť navštívte naše poradenské centrum Ženy pomáhajú ženám, Februárová 152/1, 95801 Partizánske na tel. čísle: 0910101709! MOŽNOSTI NA ZAISTENIE B...


Bezpečný senior
Autor: Petra Kopalova Polonska | 24.9.2019

V mesiacoch máj aj jún sa Poradenskému centru Ženy pomáhajú ženám podarilo realizovať stretnutie so Združením kresťanských seniorov v Partizánskom, kde sme sa rozprávali, ako sa ochrániť pred domácim násilím.  V úvode besedy sme predstavili poradňu Ženy pomáhajú ženám a oboznámili sme poslucháčov o formách pomoci, ktorú poskytujeme. Neskôr seniori pracovali so story telling card aj so situačnými kartičkami a popisovali rôzne situácie s cieľom nájsť najvhodnejšie riešenia. S prevažnou väčšinou ženského osadenstva sa nám pracovalo výborne a ďakujeme im za skvelú účasť.   ...


Pozor na výber partnera!
Autor: Petra Kopalova Polonska | 24.9.2019

          V mesiaci apríl sa nám podarilo uskutočniť stretnutia v Spojenej škole v Partizánskom.  Workshopov sa zúčastnili žiaci a žiačky tretích a štvrtých ročíkov, ktorým bola v rámci krátkej prezentácie predstavená naša poradňa- jej úlohy a ciele a základné pojmy týkajúce sa domáceho násilia. Následne prebehla diskusia nadväzujúca na video "ODZVOŇME NÁSILIU PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH". V tejto diskusií sme hľadali riešenia rôznych situacií s cieľom nezostať ľahostajní voči násiliu v blízkom okolí.           Na záver workshopu sme žiakom a žiačkam pripravili praktické úlohy, v ktor&y...


Interaktívne besedy s deťmi Špeciálnej základnej školy Partizánske
Autor: Lucia Dvončová | 4.5.2019

Poradenské centrum Ženy pomáhajú ženám realizovalo interaktívne besedy s deťmi Špeciálnej základnej školy Partizánske. Besied sa zúčastnilo: 17 detí I. - IV. ročníka so stredným stupňom mentálneho postihnutia (variant A) 12 detí so stredným stupňom mentálneho postihnutia (variant B) Aktivity boli zamerané najmä na: rozpoznanie prejavov prežívania druhého človeka – divadelné stvárnenie emócií podľa predlohy odlišovanie násilného/nenásilného správania podľa situačných kartičiek - verbálne vyjadrenie názoru dieťaťa Všetky aktivity boli prispôsobené mentálnej ú...


Neviem si to peklo predstaviť...
Autor: Petra Kopalova polonska | 2.4.2019

      Pozerám sa na ženu kráčajúcu dole po chodníku a premýšľam nad jej životom. Vzhľadom na udalostí posledných dní neverím vlastnému úsudku. Navonok upravená, veľmi dobre vyzerajúca žena zrazu vchádza do dverí budovy a po malej chvíľke klope na dvere mojej kancelárie. Otvorím a zvítam sa s ňou, veď už sme sa predsa videli. Prišla sa poradiť ako ma postupovať, lebo jej manžel je práve v base a ona zostala na celú domácnosť sama. Sadne si do kresla vezme pohár s pripravenou vodou a začne: ,, Neviem či som urobila správnu vec..“ rozmýšľam nad slovami, nad príbehom, ktorý mi znova prerozpráva a neverím vlastným ušiam, čím všetkým si t&aac...


Výročná správa za rok 2018
Autor: Lucia Mikušová | 4.5.2019

Výročná správa obsahuje prehľad roku 2018. Výročná správa V októbri 2018 sa nám podarilo otvoriť poradňu pre obete domáceho násilia. Dopytovo - orientovaný projekt Poradenského centra Ženy pomáhajú ženám je realizovaný od októbra 2018 do septembra 2020 vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 183 638,14 €, ktorý bol poskytnutý poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy 1312041P75401 zo dňa 24.9.2018 v rámci vý...


Učíme deti byť vnímavé voči násiliu
Autor: Petra Kopalova Polonska | 24.9.2019

V mesiacoch január až marec 2019 sme zrealizovali interaktívne besedy v dvoch materských školách v Partizánskom. Preventívnych aktivít sa zúčastnilo 47 detí, spoluúčastníčkami boli učiteľky MŠ a koordinátorkami podujatí pracovníčky Poradenského centra ŽENY POMÁHAJÚ ŽENÁM.   Hlavným cieľom bolo podnecovať väčšiu vnímavosť a citlivosť detí k násilnému správaniu.   Venovali sme sa deťom predškolského veku, ktoré nás milo prekvapili svojou šikovnosťou a otvorenosťou. Deťom sme predkladali kartičky s obrázkami zvieratiek. Úlohou detí bolo vytváranie príbehov s dob...


Vedeli ste?...že každá piata žena celosvetovo je týraná?
Autor: Petra Kopalova Polonska | 21.1.2019

Ak ste žena, ktorá zažíva domáce násilie • Pamätajte na to, že to nie je vaša vina. • Prelomte mlčanie a povedzte to niekomu, komu dôverujete. • Máte právo na život bez násilia. Nikto nemá právo sa k vám násilne správať. • Máte právo na život v bezpečí , ako aj na ochranu svojho života a zdravia. • Násilie neprestane samé. Nečakajte kým sa situácia ešte zhorší. • Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás. • Vyhľadajte pomoc v poradenských a krízových centrách pre týrané ženy. ...