Psychologické poradenstvo

Pre naše klientky ponúkame bezplatné psychologické poradenstvo. Individuálne poradenstvo prebieha zvyčajne raz do týždňa v trvaní 45 minút a riadi sa pravidlami etického kódexu psychológa/ psychologičky. To znamená aj to, že Vám zaručíme diskrétnosť a zachovanie dôvernosti – výnimkou je prípad trestného činu. Počet konzultácií je zvyčajne 10, avšak reálny počet stretnutí je individuálne vyhodnocovaný podľa potrieb klientky. 

 

Chcem vedieť ako to funguje

 

Rezervovanie termínu

Telefonicky alebo emailom kontaktujete ZPZ PE  a so psychologičkou si dohodnete termín sedenia. Ak nie Ste vedená ako naša klientka, je možné absolvovať vstupný rozhovor. Po oboznámení sa s Vašou situáciou sa Vám budeme snažiť poskytnúť čo najlepšiu podporu. 

 

Psychologické poradenstvo poskytujeme hlavne v týchto časoch:

Utorok 8:00 - 11:30

Streda 14:00 - 17:00

Štvrtok 8:00 - 11:30 (tento čas je mesiacoch apríl - november primárne vyhradený na projekt Mysľou a telom v záhrade - projekt s prvkami záhradnej terapie) 

 

Psychologické poradenstvo prebieha ako osobne, online (cez whatsapp alebo google hangouts) alebo telefonicky. 

 

Psychologické sedenia

V dohodnutom termíne prídete ku nám. Na tento účel máme vyhradenú osobitnú miestnosť, ktorá poskytuje súkromie a príjemné prostredie. Tento priestor sa nachádza na treťom poschodí, štvrté dvere vľavo.