Ženy sú diskriminované na celom svete. Na každom kontinente sú vystavované týraniu nie výlučne, ale primárne ich partnermi či manželmi. Žiadne etnické alebo sociálne pozadie tu nehrá rolu. S vysokou pravdepodobnosťou predstavuje násilie páchané na ženách najčastejšie porušovanie ľudských práv v Európe i na svete.

Každý a každá môže prispieť k jeho odstráneniu:

- ak nebudeme ľahostajní/é k násiliu a nebudeme tolerovať žiadnu formu násilia vo svojom okolí a odsúdime ho.

-ak nebudeme o násilí mlčať.

-ak nebudeme násilie voči ženám zľahčovať a prenášať zodpovednosť za násilie na ženy. Za násilie je vždy  zodpovedný ten, kto ho pácha.

-ak sa budeme informovať o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, ako aj o možnostiach    pomoci a budeme informovať aj iných ľudí vo svojom okolí

-ak budeme búrať mýty a predstavy o roly ženy a muža v spoločnosti, ako aj mýty a predsudky spojené s násilím páchaným na ženách, ktoré násilie ospravedlňujú. Skutočnou príčinou násilia páchaného na ženách je nerovnocenné postavenie žien a mužov v spoločnosti a nerovnováha moci.

-ak sa nebudeme smiať vtipom o násilí. Vtipy o násilí nie sú smiešne. Pomáhajú udržiavať násilie v spoločnosti a zľahčujú ho.

-ak budeme brať na zodpovednosť páchateľov násilia.