Sociálne poradenstvo

Aby bolo možné pomôcť klientke pri riešení jej problémov, je nevyhnuté zorientovať sa v danom probléme klientky, ako aj v jej aktuálnej životnej stiuácii. Následne sa spolu s našimi klientkami snažíme hľadať vôľu a silu na prekonanie ich nepriaznivej sociálnej situácie. Hlavným nástrojom sociálneho poradenstva je predovšetkým poradenský rozhovor, ktorého dĺžka je spravidla 60 až 120 minút. Pri rozhovore je veľmi dôležité aktívne počúvanie. Poradkyňa počas stretnutia aktívne počúva klientku a sústredí sa na to, čo klientka hovorí, čo cíti, ako vyjadruje svoje emócie a čo má pre ňu zásadný význam. Klientke je počas rozhovoru zabezpečený predovšetkým individuálny a diskrétny prístup.

Na základe prvého kontaktu s klientkou a zistenia problému a očakávaní, s ktorými prichádza, si stanovíme po vzájomnej dohode s klientkou možnosti riešenia jej sociálnej situácie, zameriame sa na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu daných problémov a vhodnými metódami poskytneme konkrétnu odbornú pomoc.

Poradenstvo je klientke poskytované ambulantnou formou a v prípade potreby s klientkami konzulujteme telefonicky na  tel. čísle: 0910  101 709  alebo online.